Zabezpečenie dát

Prenos dát pomocou SSL

Sme si vedomí toho, že je pre Vás zabezpečenie dát pri nakupovaní veľmi dôležité. Preto u nás budú Vaše osobné údaje (adresa, zákaznícke číslo, údaje o objednávke atď.) z mnohých formulárov pomocou takzvanej SSL techniky (Secure Socket Layer SSL 3.0, RC4 s 128 Bit (Vysoce), RSA 1024 Bit – na základe použitého prehliadača) predané zašifrovane. Tak budú dáta chránené pred neoprávneným prístupom. Bezpečné pripojenie môžete poznať na základe týchto charakteristík:

  • Zobrazená adresa začíná s "https://..." místo s "http://..."
  • Vo Vašom prehliadači se ukazuje v spodnej časti okna zatvorený visiaci zámok.

Viac informácií k nášmu SSL certifikáte obdržíte dvojkliknutím na zobrazený visiaci zámok v spodnej časti okna.